Herdenkingsprentje Nederlandse Augustijnenprovincie, juni 1976
voorzijde herdenkingsprentje: Nederlandse Augustijnenprovincie, juni 1976
binnenzijde herdenkingsprentje: Nederlandse Augustijnenprovincie, juni 1976