Terug naar startpagina

Over NBA

 • Geschiedenis
  Eind 2005 zijn Egbert Wijnen uit Mierlo en Theo van Beeck uit Helmond begonnen met het opbouwen van een databank van bid- en herdenkingsprentjes waarbij, naast de gebruikelijke persoonsgegevens, zowel de voor- als binnenzijde digitaal in kleur worden opgeslagen. Hiermee ontstond het "Nederlands Bidprentjes Archief", bedoeld als landelijke, digitale herdenkingssite voor overledenen. Dit initiatief werd al snel omarmd door de Helmondse Heemkundekring "Helmont" (per 1 januari 2011 fuseerden Heemkundekring "Helmond-Peelland" en Heemkundekring Beistervelds Broek, beide uit Helmond), die het belang van zo'n digitale collectie meteen inzag. Vervolgens werd ons samenwerkingsverband op 24 maart 2011 uitgebreid door het toetreden van Heemkundige Kring "Pladella Villa", die als werkgebied Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel omvat. Op 31 mei 2012 kwam ook Heemkundekring Rosmalen onze gelederen versterken en in maart 2013 trad Heemkundekring Myerle uit Mierlo toe tot onze samenwerking. Met enige regelmaat levert ook Heemkundekring "'t Hof van Liessent" uit Lieshout een bijdrage aan onze databank. Op 1 mei 2013 bood het Regionaal Archief Nijmegen eveneens een samenwerkingsverband aan en wij hebben dat uiteraard met beide handen aangegrepen. In september 2014 bood Heemkundekring Bakel en Milheeze haar bidprentjescollectie aan voor opname in NBA en ook hiermee zijn wij uiteraard zeer verguld. In oktober 2014 besloot ook Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo haar bidprentjescollectie onder te brengen bij het Nederlands Bidprentjes Archief, eveneens een welkome uitbreiding. Bovendien zijn wij rond ditzelfde tijdstip begonnen met het toevoegen van de indrukwekkende collectie van Driek Smits uit Venray († 29-08-2014 te Venlo). Op 6 mei 2015 werd aan ons samenwerkingsverband de Heemkunde Werkgroep Reusel toegevoegd en op 12 mei 2015 besloot ook Heemkundekring Zeeland toe te treden. Op 2 juni 2015 mochten wij Heemkundekring "De Kleine Meijerij" uit Oisterwijk aan onze deelnemers toevoegen, in april 2016 gevolgd door Heemkundekring "Dye van Best" uit Best en verder ging ook Heemkundekring "Barthold van Heessel" uit Aarle-Rixtel haar collectie bij ons onderbrengen. Tot slot, in de loop van 2023, wordt de bidprentjesverzameling van Broeder Toon van Bergen van de Broeders van Liefde uit Eindhoven ondergebracht in NBA.

 • Ontwikkeling
  De vrijwel dagelijks groeiende verzameling bid- en herdenkingsprentjes is opgeslagen in een in eigen beheer ontwikkeld Windows programma. Bij constante aanvoer komen er jaarlijks ongeveer 6.000 stuks bij. Met enige regelmaat, meestal elke twee maanden, worden de wijzigingen en uitbreidingen binnen de lokale databank via een update ondergebracht op onze NBA internetsite.
  Sinds medio maart 2014 is Thea van Stokkum van Heemkundekring "Helmont" toegetreden tot onze afdeling "Verwerking bidprentjes", voorwaar geen eenvoudige of saaie taak. Thea heeft een interne "opleiding" gevolgd en drukt inmiddels heel duidelijk haar eigen stempel op onze digitale collectie. Dit had tevens een belangrijke capaciteitsvergroting tot gevolg en maakt het NBA ook weer wat minder kwetsbaar. Een zeer welkome uitbreiding dus.
  Eveneens van onschatbare waarde is de enorme hulp van Marijn Verstijnen uit Mierlo, die zeer regelmatig voor prachtige uploads zorgt. Ook absoluut vermeldenswaardig is de onvoorstelbare ijver waarmee Jeroen van der Heijden uit Breda met grote regelmaat geweldige bijdragen levert aan het NBA. Jeroen is een specialist in het completeren van de gegevens van het NBA door het opzoeken en aanreiken van met name geboorte- en overlijdensakten van overledenen. Wijzelf weten uit ervaring hoeveel moeite het vaak kost om een akte op te zoeken in de digitale archieven van gemeenten, vooral ook omdat in de naam, geboorte- en/of overlijdensdatum op bidprentjes vaak type- c.q. drukfouten voorkomen. Voor Jeroen echter géén probleem. Af en toe hebben wij moeite om de aanleversnelheid van Jeroen bij te benen!

 • Bronnen NBA
  De bid- en herdenkingsprentjes omvatten op dit moment met name de omgeving van Helmond, Eindhoven, Tilburg, Breda, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Venlo, Roermond, Boxmeer, Rosmalen, Someren, Weert en Bladel, maar het doel is bidprentjes uit geheel Nederland aan de collectie toe te voegen. Ook van onze Vlaamse zuiderburen worden met enige regelmaat prentjes aan onze verzameling toegevoegd. Uitsluitend het aanbod bepaalt welke gebieden in het archief worden ondergebracht: er is geen voorkeur. Na het scannen worden de originelen uiteraard desgewenst teruggegeven aan hun eigenaren. Exemplaren die afgestaan worden door eigenaren worden ondergebracht in ons steeds maar groeiend fysiek bidprentjesarchief in de Heemkamer van de Helmondse Heemkundekring "Helmont", dat zorgvuldig beheerd wordt door Thea van Stokkum en dat inmiddels de 1 miljoen exemplaren overschreden heeft! Het NBA-Team bestond verder uit de Heren Piet Boogaarts (†) en Harrie Scheepers van Heemkundekring "Helmont".

 • Website
  Door het toetreden tot ons team van Wim Janssen uit Helmond nam begin 2010 het idee vorm aan om de collectie tevens onder te gaan brengen op het internet. Inmiddels is, zoals u ziet, dankzij deze onvolprezen websitebeheerder het NBA een feit. Doel is een ingang te bieden voor stamboomonderzoekers en samenstellers, waar ook ter wereld, van geschiedenissen over familie en voorouders. Vaak bevat een bid- of herdenkingsprentje immers een korte levensbeschrijving van de overledene, hetgeen voor stamboomvorsers van onschatbare waarde kan zijn.

 • Onleesbare namen
  Door het op 25 mei 2018 in werking treden van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het tonen van namen van mogelijk nog levende personen niet meer toegestaan. NBA heeft per die datum alle binnenzijden van haar digitale bidprentjes afgeschermd en heeft vervolgens, na het moeizaam controleren en "blurren" (onleesbaar maken) van daarvoor in aanmerking komende namen op elk prentje, de binnenzijde weer voor vertoning vrijgegeven. Een waar monnikenwerk, kan ik u zeggen, dat voor enorme vertraging in de verwerking van prentjes gezorgd heeft en nog steeds zorgt. Overigens: zelfs wanneer iemand zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het zichtbaar maken van zijn/haar naam, mogen wij hiervan geen gebruik maken. De wet staat dat niet toe.

 • Uploaden van gescande bidprentjesbestand(en)
  U kunt desgewenst scans van bidprentjes aanleveren voor opname in de NBA databank. Indien mogelijk graag zowel een scan van de voorzijde als van de binnenzijde.
  De beste resultaten leveren scans van 1:1 met een resolutie van 300 dpi en 16 miljoen kleuren. Het is niet nodig deze verder te bewerken (recht zetten, contrast, helderheid, kleurstelling, scherpte, enz.) en "uit te snijden", want dat doen wij zelf al.

  De afbeeldingen moeten aan de volgende afmetingen voldoen om voor opname in aanmerking te komen:
  Binnenzijde bidprentje:
  - hoogte minimaal 650 pixels of
  - breedte minimaal 829 pixels.
  Voorzijde bidprentje:
  - hoogte minimaal 364 pixels of
  - breedte minimaal 234 pixels.
  Over het algemeen geldt: hoe groter de scans, hoe beter wij ze kunnen verwerken.

  De volgende bestandsformaten worden geaccepteerd door de upload-routine van NBA:
  .JPG .JPEG .GIF .BMP .PNG .TIF (maximale totale uploadgrootte 50 MB per keer).
  De upload-routine kan meerdere bestandsnamen verwerken. De upload is bedoeld voor hooguit enkele tientallen bestanden. Wilt u grote hoeveelheden beschikbaar stellen, maak dan gebruik van het contactformulier van NBA, dat u kunt vinden onder de knop "Contact".
  Bidprentjes uit geheel Nederland zijn van harte welkom en uw hulp wordt bijzonder gewaardeerd. Indien u uw e-mailadres invult bij de upload, dan laten wij u de goede ontvangst van uw inzending weten. De snelheid van verwerking is uiteraard afhankelijk van het aanbod en het verschijnen van uw bijdrage in NBA kan daardoor enige tijd (soms langer dan wij zouden wensen) op zich laten wachten. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 • Beleid
  NBA hanteert een zgn. "piëteitsfilter" tijdens het exporteren van haar lokale bestanden naar het internet. Dit betekent dat de op de bidprentjes vermelde overlijdensdatum tenminste een jaar vóór de exportdatum moet liggen om voor opname in NBA in aanmerking te komen.
  Mocht bij een latere gelegenheid van een bidprentje, dat zich reeds in de lokale bestanden bevindt, een beter exemplaar aangeboden worden, dan wordt dit onmiddellijk vervangen. Het is dus mogelijk dat een bidprentje in de toekomst vervangen wordt door bijv. een niet of minder beschadigd exemplaar of dat dit alsnog gekompleteerd wordt indien bijvoorbeeld de voorzijde ontbrak.
  Indien een bidprentje meerdere malen in NBA voorkomt, dan wordt dit meestal veroorzaakt doordat er zowel een zgn. "familieprentje" (vaak met een foto van de overledene op de voorzijde) en een "publieksprentje" (met bijv. een religieuze afbeelding, landschap, enz. op de voorzijde) werd aangeboden.

 • Disclaimer
  Met nadruk wordt hier vermeld dat het "Nederlands Bidprentjes Archief" geen enkel economisch doel dient en volkomen belangeloos beschikbaar gesteld wordt. U treft dan ook geen advertenties of andere reclame-uitingen op onze site aan. Wij zijn van niemand afhankelijk en worden op geen enkele wijze gesponsord of gesubsidiëerd. Het spreekt voor zich dat niets op deze site gebruikt mag worden voor welk commerciëel doel dan ook.

 • Contact
  Wie geen fouten maakt, doet niets. Wij hebben alle zorg en aandacht besteed aan de correctheid en volledigheid van de vastgelegde gegevens. Mocht u desondanks onverhoopt typefouten of vergissingen aantreffen in onze gegevens, maakt u er ons dan op opmerkzaam. Wij zullen deze graag herstellen en met de eerstvolgende update van onze site de betreffende gegevens dienovereenkomstig aanpassen. Wij danken u bij voorbaat voor uw oplettendheid en behulpzaamheid.

  Mocht u aanstoot nemen aan de aanwezigheid van een bepaald bid- of herdenkingsprentje in deze databank, druk dan op de knop "Reageren op dit prentje". Vink het vakje aan dat staat voor de tekst "Ik wil U verzoeken dit bidprentje uit de databank te verwijderen" en vul de reden van uw verzoek in in het tekstvak "Bericht". Alleen indien u een overtuigende reden kunt aangeven, dan zullen wij het verwijderen van het betreffende prentje serieus in overweging nemen.

  De gebruikers van deze databank wensen wij van harte alle succes toe bij hun speurtocht(en) en wij doen ons uiterste best u te laten vinden wat u nodig hebt.

  Namens het NBA-team,
  Thea van Stokkum
  Theo van Beeck

Terug naar startpagina